ES investicijos

 

UAB „Re formus“ gamybos skaitmenizavimas Vilniaus rajone

Nuo 2008 m. veikianti UAB „Re formus“ užsiima reklaminių gaminių spauda bei reklamos gaminių iš plastiko gamyba (su arba be metalo rėmo).

Įmonė, turėdama 90 proc. tipiniam Lietuvos verslui reikalingų reklamos sprendimų, tapo labai patrauklia vidutinio ir stambaus verslo atstovams ir tai leidžia užsitikrinti stabilią įmonės veiklą. Gebėjimas efektyviai gaminti sudarė sąlygas savo reklamos gaminius eksportuoti į užsienį. Įmonė tapo pajėgi vykdyti stambius kompleksinius didelių prekybos tinklų užsakymus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Įmonė rinkoje išsiskiria savo produktais, kliento poreikių vertinimu, tai sudaro sąlygas būti pastebėtiems, išsiskirti iš kitų rinkos dalyvių siūlančių savo produkciją reklamos sprendimų gamybos segmente.

Augant gamybos apimtims ir intensyvėjant konkurencijai, tampa vis svarbiau ne tik gebėti greitai atlikti stambesnius užsakymus, tačiau tai padaryti patiriant mažiausias sąnaudas, neprarandant gaminių kokybės. 2019 m. įmonė pasiekė ribines gamybinių išteklių apkrovas sezoninių pikų laikotarpiu, taip pat esamų gamybos priemonių ir jų valdymo procesų efektyvumo bei našumo didinimo iniciatyvų rezultatyvumas pasiekė ribinį lygį. Tapo aišku, jog reikalinga iš esmės optimizuoti vertės kūrimo procesus, įsigyti naujus įrenginius ir įgalinti moderniausias skaitmenines technologijas gamybos procese, mažinti rankinį darbą.
Įmonė įgyvendina projektą UAB „Re Formus“ gamybos skaitmeninimas (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0028), kurio įgyvendinimo laikotarpiu numatoma įsigyti skaitmenizuotą įrangą ir taip prisidėti prie gamybinių pajėgumų didinimo bei darbo našumo augimo.
Projekto biudžetas 265 200 Eur, iš kurių finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo sudaro 119 615 Eur, likusią dalį – įmonės lėšos.

 

 

                                                                                         UAB „Re formus“ gamybos pritaikymas  COVID-19 apsauginių priemonių gamybai

 

Pastarieji metai buvo sudėtingi pasaulyje dėl COVID-19 pandemijos. Virusas paveikė visas be išimties bendruomenes, įvairaus amžiaus žmones. Viena iš prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią viruso plitimui tarp žmonių, yra medicininių veido kaukių naudojimas.

UAB „Re formus“ užsiima reklaminių gaminių spauda bei reklamos gaminių iš plastiko gamyba (su arba be metalo rėmo). Įmonė rinkoje išsiskiria savo produktais, kliento poreikių vertinimu, tai sudaro sąlygas būti pastebėtiems, išsiskirti iš kitų rinkos dalyvių siūlančių savo produkciją reklamos sprendimų gamybos segmente.

 

Siekiant pritaikyti turimas žinias ir patirtį, UAB „Re formus“ įgyvendina projektą „UAB „Re formus“ gamybos pritaikymas COVID-19 apsauginių priemonių gamybai“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-T-859-01-0015), kurio tikslas įsigyti įrangą, skirtą COVID-19 apsauginių priemonių gamybai ir pradėti apsauginių pertvarų ir veido skydelių gamybą, prisidėti prie visuomenės sveikatos apsaugos.

Projekto vertė 392 000 eurų, iš kurių 372 400 Eur yra finansuojama Europos regioninės plėtros fondo, likusią dalį sudaro įmonės lėšos.